Scansteel

Scansteel foodtech-gruppen er blandt verdens mest innovative producenter af maskiner og udstyr samt komplette proceslinjer og løsninger til den globa-le fødevareindustri. Deres hovedfokus ligger på globale kød-, fjerkræ- og ostbearbejdningsindustrier samt den globale dyrefoder-, foder- og pelsin-dustri.

Deres focus er:

  • Design, salg, installation, idriftsætning, servicering af maskiner og komplette proceslinjer og løsninger.
  • Forskning og udvikling (R&D)

Kompetencecenter/projektafdeling som udvikler kunders anlægslayout, procesbeskrivelser og udfører kapacitetsanalyser.