Ravenwood

Ravenwood er en af verdens førende producenter af foringsløse etikettesy-stemer med over 20 års erfaring.

Ravenwood leverer etiketteringssystemer, som anvender unikke, forings­løse og selvklæbende etiketter, hvilket nedbringer mængden af ikke-genanvendeligt materiale.

Deres maskiner tilbyder en bred vifte af valgbare formater, som i kombination med brugen af pap, papir og syntetiske underlag tilgodeser mange forskellige produkter.